EN STOR IT-LØSNING TIL EN LITEN PRIS

I større norske bedrifter er det en selvfølge å ha en egen IT-avdeling, som tar seg av drift og brukerstøtte av bedriftens datasystemer. Ofte ser vi at små- og mellomstore bedrifter ikke tar seg råd til dette. Tenk om man kunne få samme løsning som de store, til en pris tilpasset din bedrift?

Det er nettopp det vi tilbyr: Å være din bedrifts IT-avdeling. Det naturlige kontaktpunkt som hjelper deg å realisere de ønsker og behov en IT-hverdag bringer. Å gi stabilitet og driftssikkerhet. Tilgjengelig der du er. Gjennom en plugg i veggen, eller trådløst om du vil.

Data er et verktøy. Et verktøy som, brukt rett, gir bedre tid og mulighet til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Slik at din bedrift blir best på det du skal være best i. Så sørger vi for at verktøyet bidrar til dette. Det er det VI er best på!

Hvordan klarer vi det? Enkelt. vi tar hånd om dine data, og lagrer dem trygt i vårt datasenter. Epost og dokumenter, regnskapssystemer og de øvrige datasystemene du benytter. Sikkert, enkelt, trygt og forutsigbart. Slik er det. Og slik skal det være!

Kort sagt: en stor IT-løsning til en liten pris.

SAMARBEIDSPARTNERE

For å kunne bistå våre kunder best mulig har vi etablert et bredt kontaktnett av lokale IT konsulenter der vi trenger dem. Dette gjør at vi kommer kjappere ut til kunden, vi bidrar til lokal verdiskapning og vi bruker folk som ofte kjenner kunden fra før.

Vi tilknytter stadig nye partnere og mottar gjerne forslag fra våre kunder.