Om Vesterålen IKT

VESTERÅLEN IKT AS OG VIKT CONSULTING AS

Vesterålen IKT AS ble etablert i januar 2008 med formål om å dekke et behov for profesjonelle IT-tjenester i det lokale markedet. I begynnelsen ble firmaet drevet av gründerne selv, i tillegg til at de jobbet 100% i deres respektive «dagjobber».

I forbindelse med økning i etterpørselen, samt av strategiske hensyn, ble VIKT Consulting AS etablert anno 2009. Vesterålen IKT AS beholdt ansvaret for all hardware relatert til serverfarmen, mens VIKT Consulting AS fikk ansvaret for konsulentoppdragene i tillegg til den daglige driften av datasenteret. VIKT Consulting AS er et heleid datterselskap av Vesterålen IKT AS.

I praksis er VIKT Consulting AS våre kunders IT avdeling, og selskapets hovedformål er å sørge for at små til mellomstore bedrifter kan ha fokus på eget kjerneområde. Enten ved tilknytning til vårt ASP senter eller i form av innleie av vår kompetanse til drifting av kundens egen maskinpark. Selv om hovedtyngden av våre kunder kommer fra bedriftsmarkedet dekker vi også et behov i det regionale privatmarkedet.

ADRESSE OG KONTAKT

Vesterålen IKT AS
VIKT Consulting AS
Postboks 266
8459 Melbu

Tlf: 919 13 900

E-post: post@vikt.no

Vi samarbeider med selskaper i alle størrelser, innen forskjellige bransjer og inkluderer: