En stor it-løsning til en liten pris

I større norske bedrifter er det en selvfølge å ha en egen IT-avdeling, som tar seg av drift og brukerstøtte av bedriftens datasystemer. Ofte ser vi at små- og mellomstore bedrifter ikke tar seg råd til dette. Tenk om man kunne få samme løsning som de store, til en pris tilpasset din bedrift.

rackDet er nettopp det vi tilbyr: Å være din bedrifts it-avdeling. Det naturlige kontaktpunkt som hjelper deg å realisere de ønsker og behov en it-hverdag bringer. Å gi stabilitet og driftssikkerhet. Tilgjengelig der du er. Gjennom en plugg i veggen, eller trådløst om du vil.

Data er et verktøy. Et verktøy som, brukt rett, gir bedre tid og mulighet til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Slik at din bedrift blir best på det du skal være best i. Så sørger vi for at verktøyet bidrar til dette. Det er det VI er best på!

Hvordan klarer vi det? Enkelt. vi tar hånd om dine data, og lagrer dem trygt i vårt datasenter. Epost og dokumenter, regnskapssystemer og de øvrige datasystemene du benytter. Sikkert, enkelt, trygt og forutsigbart. Slik er det. Og slik skal det være!

Kort sagt: en stor it-løsning til en liten pris.

Samarbeidspartnere

For å kunne bistå våre kunder best mulig har vi etablert et bredt kontaktnett av lokale IT konsulenter der vi trenger dem. Dette gjør at vi kommer kjappere ut til kunden, vi bidrar til lokal verdiskapning og vi bruker folk som ofte kjenner kunden fra før.

Vi tilknytter stadig nye partnere og mottar gjerne forslag fra våre kunder.

Miljøverndepartementet sier

Sitat fra Miljøverdepartementet sine sider - Sitatlink

ASP – Application Service Provider – er enkelt sagt «hele kontoret gjennom en plugg i veggen». På kundens side av pluggen befinner det seg skjerm og tastatur. På ASP-leverandørens side befinner det seg maskinvare, lagringskapasitet, programvare og en høy driftsstabilitet.

ASP-konseptet benytter seg av store sentraliserte servere for å dele regnekraft, internminne og sikrede lagringsområder mellom et stort antall brukere. Disse brukerne vil som oftest kun trenge en «tynn klient» (for eksempel en Windows Terminal) for å få gjort jobben sin.

En ASP-løsning vil for kunden representere en besparelse (forenklede driftsrutiner, ingen oppgradering av maskinpark og software). En ASP-løsning er fleksibel. Fra en hjemme-PC har man tilgang til de samme programmene, backup, sikkerhet og oppgradering som på jobb. ASP er et eksempel på funksjonsøkonomi.

melbu

Tatt fra fjellet. Viser Melbu og Hadselfjorden (Kart).

Vi er lokalisert i Hadsel kommune (Vesterålen) med kontorfasiliteter på Melbu.

Våre kontorer ligger ved en av de vakreste kyststrekningene i Norge. Utsikt mot havet og måkeskrik gjør sitt for en harmonisk hverdag.

VIKT Consulting AS
Sminesgata 3
Postboks 266
8459 Melbu

919 13 900

social-icons

Lik oss på Facebook