dedicatedserversVIKT er en felles profil for Vesterålen IKT AS og VIKT Consulting AS.

Vesterålen IKT AS ble etablert i januar 2008 med formål om å dekke et behov i det lokale markedet. I begynnelsen ble firmaet drevet av grûnderne selv, i tillegg til at de jobbet 100% i deres respektive "dagjobber".

I forbindelse med økning i etterpørselen, samt av strategiske hensyn, ble VIKT Consulting AS etablert anno 2009. Vesterålen IKT AS beholdt ansvaret for all hardware relatert til serverfarmen, mens VIKT Consulting AS fikk ansvaret for konsulentoppdragene i tillegg til den daglige driften av datasenteret. VIKT Consulting AS er et heleid datterselskap av Vesterålen IKT AS.

I praksis er VIKT Consulting AS våre kunders IT avdeling, og selskapets hovedformål er å sørge for at små til mellomstore bedrifter kan ha fokus på eget kjerneområde. Enten ved tilknytning til vårt ASP senter eller i form av innleie av vår kompetanse til drifting av kundens egen maskinpark. Selv om hovedtyngden av våre kunder kommer fra bedriftsmarkedet dekker vi også et behov i det regionale privatmarkedet.

melbu

Tatt fra fjellet. Viser Melbu og Hadselfjorden (Kart).

Vi er lokalisert i Hadsel kommune (Vesterålen) med kontorfasiliteter på Melbu.

Våre kontorer ligger ved en av de vakreste kyststrekningene i Norge. Utsikt mot havet og måkeskrik gjør sitt for en harmonisk hverdag.

VIKT Consulting AS
Sminesgata 3
Postboks 266
8459 Melbu

919 13 900

social-icons

Lik oss på Facebook